សេច​ក្តី​ជូន​ដំ​ណឹង​ស្តី​ពី​ការ​មិន​អនុ​ញ្ញាតិ​អោយ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ បែក​ចាន ឆក់​ឈើ​នាង ដំ​ណាក់​អំ​ពិល ក្រាំង​ម្កាក់ លំ​ហាច ម្កាក់ ពើក ព្រៃ​ពួច​ សំ​រោង​លើ ស្រុក​អង្គ​ស្នួល ចុះ​កិច្ច​សន្យា​ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ដេញ​ថ្លៃ​គម្រោង​មូ​និ​ធិ​ឃុំ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែ​ឧស​ភា ឆ្នាំ​២០១៥